Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Poziv pete sednice Odbora za Povratak i Zajednice

2020/09/21 - 2:35

Pozivate se da prisustvujete petoj  sednici odbora za povratak i zajednice,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 29.09.2020.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 12h,sa sledećim:

DNEVNI  RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice odbora(član 49 Zakona 03/L-040)

2 . Sastanak  I razgovor sa interno raseljenim licima I potencijalnim povratnicima.

3. Razno.