Republika Kosovo

Parteš

Poziv prva redovna sednica

2019/01/22 - 2:51

POZIV
Poštovani:
Pozivate se da prisustvujete prvoj redovnoj sednici SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 31.01.2019.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 10h,sa sledećim :

 

DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.
2.Usvajanje liste prioritetnih projekata za 2019 godinu.
3.Izveštaj predsednika o ekonomsko-finansijskoj situaciji u opštini za period juli – decembar 2018 godine
4.Razmatranje i usvajanje plana rada Odbora za bezbednost.
5.Razno.

 

 

 

Predsedavajući SO Parteš-Pasjane
Žarko Bujić
…………………………………………………