Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Poziv šeste redovne sednice Skupštine Opštine Parteš-Pasjane

2020/09/21 - 2:30

Pozivate se da prisustvujete  šestoj redovnoj  sednici SO Parteš-Pasjane, koja će se održati: 30.09.2020.godine,u  zgradi Opštine Parteš-Pasjane ,sa početkom u 12h,sa sledećim:

DNEVNI  RED

1 Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

2.Izmene I dopune člana 6 I člana 9 u Statutu GCPM.

3.Razmatranje I odobravanje opštinskog budžeta za 2021 godinu.

4.Razno.