Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Poziv šeste sednice Odbora za Politiku i Finansije

2020/09/21 - 2:32

Pozivate se da prisustvujete  šestoj  sednici odbora za politiku i finansije,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 29.09.2020.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 11h,sa sledećim :

DNEVNI  RED

1 Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

  1. Izmene I dopune člana 6 I člana 9 u Statutu GCPM.
  2. Razmatranje I odobravanje opštinskog budžeta za 2021 godinu.
  3. Razno.