Republika Kosovo

Parteš

Poziv treće sednice Odbora za Politiku i Finansije

2023/03/21 - 5:16

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete trećoj sednici odbora za politiku i finansije,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 28.03.2023.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 10h,sa sledećim :

                                                     DNEVNI  RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

  1. Informacije o radu direkcije za budžet i finansije u vezi ekonomskog razvoja.

3.Razno.