Republika Kosovo

Parteš

Poziv treće sednice Odbora za Povratak i zajednice

2022/05/19 - 3:34

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete trećoj sednici odbora za  zajednice,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 25.05.2022.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 11.h,sa sledećim:

DNEVNI  RED

1.Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice odbora(član 49 Zakona 03/L-040)

2.Sastanak sa interno raseljenim licima i potencijalnim povratnicima.

3.Izveštaj OKZ o problemima i potrebama sa kojima se interno raseljena lica i potencijalni povratnici najčešće suočavaju.

4.Razno.