Republika Kosovo

Parteš

Poziv treće sednice Skupštine Opštine Parteš-Pasjane

2022/05/19 - 3:37

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete trećoj redovnoj sednici SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 31.05.2022.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane, sa početkom u 11h,sa sledećim :

                                                       DNEVNI  RED

 1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

2.Formiranje radne grupe za izradu akcionog plana za transparentan proces budžetiranja

3.Informisanje o prvom budžetskom cirkularu MF-a

4.Razno.