Republika Kosovo

Parteš

Poziv treće vanredne sednice Skupštine Opštine Parteš-Pasjane

2022/05/10 - 4:04

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete trećoj vanrednoj sednici SO Parteš,koja će se održati:     17.05.2022.godine,u zgradi Opštine Parteš,sa početkom u 10:30h,sa sledećim:

DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice

2.Ponovno razmatranje i usvajanje Pravilnika broj 18/22 o organizaciji,funkcionisanju i saradnji   opštine sa selima,naseljenim mestima i urbanim naseljima.

3.Ponovno razmatranje i usvajanje Odluke broj 21/22 o formiranju Komisije za izbor Lokalnih saveta.