Republika Kosovo

Parteš

Poziv treće vanredne sednice SO Parteš-Pasjane

2020/09/15 - 10:13

Pozivate se da prisustvujete trećoj vanrednoj  sednici SO Parteš-Pasjane, koja će se održati: 18.09.2020.godine,u  zgradi Opštine Parteš-Pasjane ,sa početkom u 12h,sa sledećim:

DNEVNI  RED

1. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

2. Izmene I dopune člana 6 I člana 9 u Statutu GCPM