Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Poziv treće vanredne sednice SO Parteš-Pasjane

2020/09/13 - 12:45

Pozivate se da prisustvujete trećoj vanrednoj  sednici SO Parteš-Pasjane, koja će se održati: 16.09.2020.godine,u  zgradi Opštine Parteš-Pasjane ,sa početkom u 13h,sa sledećim:

DNEVNI  RED

1 Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

2.Izmene i dopune člana 6 I člana 9 u Statutu GCPM