Republika Kosovo

Parteš

Poziv trećoj sednici odbora za povratak i zajednice

2019/03/14 - 2:29

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete trecoj sednici odbora za povratak i zajednice,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 21.03.2019.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 13h,sa sledećim :

                                         DNEVNI  RED

1.Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice odbora(član 49 Zakona 03/L-040)

2.Izveštaj OKPZ o planovma delovanja za povratak i reitegraciju raseljenienih lica u skladu sa prioritetima opštine u 2019.god.

3.Razno.