Republika Kosovo

Parteš

Poziv za program prakse za mlade

2019/01/22 - 3:34

Pozivamo sve mlade iz Istočne ekonomske regije da odgovore na ovaj poziv za program prakse “Mladi u agrobiznisu – Istočni-ekonomski region”, koji mladim ljudima omogucava iskustvo u oblasti agrobiznisa, posebno u procesu obrade voca i povrća, prerade mleka, mesa, žitarica i u klaonicama.

Projekat finansira Evropska unija, koju rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu i implementira opština Gnjilane kao ključni partner u saradnji sa opštinama: Kačanik, Elez Han, Vitina, Strpce, Parteš, Klokot, Ranilug, Kamenica i Novo Brdo.
Svrha ove prakse je da uspešni praktikanti pronađu stalni posao.
Praksa će biti plaćena i trajaće tri meseca.
U ovaj program prakse bit ce uključeno najmanje 100 mladih ljudi, od kojih:30 na preradi voća i povrća, 30 u preradi mleka, 15 u preradi mesa, 15 u preradi žitarica i 10 u klaonicama.

Praktikanti bi trebali biti starosti između 18 i 30 godina. Prioritet će biti dat onima koji nemaju iskustva i koji u trenutku podnošenja prijave imaju izjavu o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje. Takodje, prioritet će dobiti i oni koji završe stručnu poljoprivrednu školu i koji dolaze iz ruralnih područja.

Zainteresovani kandidati se trebaju prijaviti na sledeći link:
ENG: https://goo.gl/forms/5JvD6bCdsQHmqGDA2
ALB: https://goo.gl/forms/RsIa1B5T7iGxhzxQ2
SRB: https://goo.gl/forms/SA5Z73oLhXLNWRGX2
Period apliciranja: 21 Januar 2019- 21 Februar 2019

 

Objava poziva za preduzeca u vezi programa prakse

Pozivamo sva preduzeca koja dolaze iz oblasti prerade voća i povrća, prerade mleka, prerade mesa, prerade žitarica i klaonica iz istočne regije da odgovore na poziv za program “Mladi u agrobiznisu – Istočno ekonomski region”.

Projekat finansira Evropska unija, koju rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu i implementira opština Gnjilane kao ključni partner u saradnji sa opštinama: Kačanik, Elez Han, Vitina, Strpce, Parteš, Klokot, Ranilug, Kamenica i Novo Brdo.

Preduzeća na program prakse mogu primiti najviše pet praktikanata, i ova praksa će trajati tri meseca i biti će plaćena. Odabrana preduzeća neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema praktikantu, jer će projekat “Mladi u agrobiznisu – Istočni ekonomski region” tako da odabrana preduzeća nemaju finansijske obaveze prema praktičaru

Prioritet imaju preduzeća koja imaju više od dve godine iskustva u preradi voća i povrća, preradi mleka, preradi mesa, preradi zitarica i u klaonicama.
Izbor se vrši u saradnji sa preduzecima.

U ovaj program prakse bit ce uključeno najmanje 100 mladih ljudi, od kojih:30 na preradi voća i povrća, 30 u preradi mleka, 15 u preradi mesa, 15 u preradi žitarica i 10 u klaonicama.

Program prakse za mlade će pomoći preduzećima da pronađu prave praktikante za svoje poslovanje u oblasti agrobiznisa.

Zainteresovana preduzeca se trebaju prijaviti na sledeći link:

ENG: https://goo.gl/forms/5JvD6bCdsQHmqGDA2
ALB: https://goo.gl/forms/RsIa1B5T7iGxhzxQ2
SRB: https://goo.gl/forms/SA5Z73oLhXLNWRGX2
Period apliciranja: 21 Januar 2019- 21 Februar 2019