Republika Kosovo

Parteš

Krizni štab Opštine Parteš obaveštava građane da od  07. Aprila stupaju na snagu nove mere protiv širenja koronavirusa, koje će važiti dve nedelje.

Sve javne i privatne institucije obavezne su da izvrše redukovanje radika, odnosno smanje broj radnika kako bi se izbeglo širenje korona virusa Kovid-19.

Nošenje maske je obavezno u svim slučajevima, osim u sledećim:

 

–  tokom vožnje vozila sam ili sa užim članovima porodice;

–  tokom trčanja i vožnje bicikla;

–  šetnja izvan naselja i ne u grupama sa više od 4 osobe iste porodice.

Merama je ograničeno okupljanje ljudi na maksimalno 10 osoba na otvorenom prostoru, odnosno parkovima i drugim javnim površinama.

Sve javne i privatne institucije obavezne su da na ulazima postave vidljive znakove mera koje treba da se poštuju, poput obaveznog nošenja maski, održavanja distance i slično. Obavezno je dezinfikovanje i provetravanje prostorija.

Od 07. aprila do 18. aprila zabranjeno je kretanje građana od 22 do 05 sati osim u sledećim slučajevima:

– u slučajevima hitne prirode (za dobijanje lekarske pomoći, kupovinu lekova ili pružanje nege ili lekarske pomoći);

– kretanje zdravstvenog, bezbednosnog osoblja i operatera kjoji obavljaju javne radove i usluge;

– ekonomskih operatera koji obezbeđuju funkcionisanje lanca snabdevanja ali pod uslovom da im je data posebna dozvola Poreske administracije.

 

Zabranjuju se sva javna okupljanja uključujući seminare, radionice, svadbe i porodična slavlja, verske ceremonije i aktivnosti (osim uže porodice), kao i vannastavne aktivnosti kao što su ekskurzije i grupne šetnje.

Svi korisnici socijalnih i penzijskih šema oslobađaju se evidentiranja u narednom periodu.

Zatvoreni prehrambeni marketi su dužni da ograniče maksimalan broj potrošača koji mogu da borave u isto vreme u skladu sa pravilom 1 osoba na 8m2.

Potrošači su dužni da poštuju fizičku distancu od 2 metra.

Rad ekonomskih subjekata (trgovinskih, ugostiteljskih i slično) nije dozvoljen od 07.Aprila do 18.Aprila. Zabranjen je rad u zatvorenim prostorijama marketa, pekara, burekdžinica, ćevapdžinica i pumpama,  dok su usluge dostave i za poneti dozvoljene.

 

Novim merama i dalje je zabranjen rad zelene i stočne pijace.

Javni prevoznici (kombi i taksi prevoznici) u obavezi su da rad obavljaju prepolovljenim kapacitetima.

Delimično, odnosno uz korišćenje 20% kapaciteta, dozvoljene su kulturne aktivnosti.

Dozvoljene su profesionalne sportske aktivnosti u zatvorenim i otvorenim prostorijama  bez prisustva publike. Zabranjena je aktivnost u zatvorenim prostorima za fitnese i teretane, ali je dozvoljeno individualno korišćenje.

Na građane se apeluje da se pridržavaju preporučenih mera protiv Kovid-19  da obavezno nose maske, da poštuju fizičku distancu i da redovno održavaju higijenu.

Krizni štab opštine Parteš nastavio je sa dezinfekcijom Javnih površina u našoj opštini, a sve u cilju sprečavanja i prevencije pojave Korona virusa COVID-19.