Republika Kosovo

Parteš

Odluka izmena i odpuna odluke br 23/19, o prenosu sredstva sopstvenih prihoda iz 2018 u 2019 god.

2019/05/17 - 8:54

Oblik aplikacije: Odluka izmena i odpuna odluke br 23/19, o prenosu sredstva sopstvenih prihoda iz 2018 u 2019 god.