Republika Kosovo

Parteš

Odluka o formiranje radne grupe za izradu Akcionog Plana za transparentan proces budžetiranja za 2022 godinu

2022/06/03 - 9:47

Oblik aplikacije: Odluka o formiranje radne grupe za izradu Akcionog Plana za transparentan proces budžetiranja za 2022 godinu