Republika Kosovo

Parteš

Odluka o izmeni i dopuniOdluke br.102-21 o davanju na korišćenje nepokretne imovine opštine u 2022 godine

2022/06/23 - 2:00

Oblik aplikacije: Odluka o izmeni i dopuniOdluke br.102-21 o davanju na korišćenje nepokretne imovine opštine u 2022 godine