Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Odluka o usvajanju Budžeta za 2021 godinu, za Opštinu Parteš-Pasjane

2020/10/08 - 10:34

Oblik aplikacije: Odluka o usvajanju Budžeta za 2021 godinu, za Opštinu Parteš-Pasjane