Republika Kosovo

Parteš

Odluka o usvajanju inicijative o medjuopstinskoj saradnji sa opstinom Gnjilane u vezi realizacije infrastrukturnog projekta

2019/05/17 - 8:56

Oblik aplikacije: Odluka o usvajanju inicijative o medjuopstinskoj saradnji sa opstinom Gnjilane u vezi realizacije infrastrukturnog projekta