Republika Kosovo

Parteš

Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji , funkcionisanju i saradnji opštine sa selima , naseljenim mestima i urbanim naseljima izmenama i dopunama odluke br.18\22

2022/05/18 - 1:42

Oblik aplikacije: Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji , funkcionisanju i saradnji opštine sa selima , naseljenim mestima i urbanim naseljima izmenama i dopunama odluke br.18\22