Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.06-2019 mbi caktimin e meditjeve për Komisionin për Këshilla lokale

2019/02/08 - 2:34

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.06-2019 mbi caktimin e meditjeve për Komisionin për Këshilla lokale