Lajmet   Njoftimet   NJOFTIM - TAKIMI I ASAMBLESË KOMUNALE

NJOFTIM - TAKIMI I ASAMBLESË KOMUNALE - 27 qershor 2017

 Asambleja Komunale në Pejë,të premten me 30 qershor 2017 do të mbajë mbledhjen e vetë  të rregullt, duke filluar në ora 10:00, me këtë rend dite.

 

Asambleja Komunale në Pejë,të premten me 30 qershor 2017 do të mbajë mbledhjen e vetë  të rregullt, duke filluar në ora 10:00, me këtë rend dite.

 

Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për emërtimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve tjera publike në Komunën e Pejës. 

Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore  (KAB).

Shqyrtimi i kërkesës për aprovimin e këmbimit të pronës komunale me pronën private  të znj.Hajde Alaj, nga Peja  dhe znj.Rushe Berisha, nga Peja, për realizimin e projektit – formësimi dhe zgjerimi i rrugës Jakup Ferri, sipas PRRU “Karagaqi” Pejë.

Shqyrtimi i propozimit për shpalljen Absolutisht nulë të Aktvendimit nr.01-363-1212/98 dt.25.08.1998, mbi ndarjen e truallit në shfrytëzim z.Marko (Svetomir) Vuçina, nga Peja

Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë për Arsim për themelimin e Këshillit Lokal për Punësim.

 

Pyetje dhe propozime për punën e Komunës të ngritura nga  anëtarët.

 

  Takimi i radhës i Kuvendit të Komunës do të mbahet në fund te Korrikut 2017.

RSS

Sign in