Lajmet   Njoftimet   Njoftim - Takim Publik për KAB

Njoftim - Takim Publik për KAB - 23 qershor 2017

Të nderuar bashkëqytetarë ju njoftojmë se të  MERKURËN me datë: 28 Qershor 2017 në ora 14:00, në Sallën e Kuvendit Komunal Pejë, do të mbahet takim i hapur me Qytetarë, ku të gjithë të interesuarit drejtpërsëdrejti  do të diskutojnë për: KORNIZA AFATMESME BUXHETORE (KAB)

Në bazë të nenit 68 pika 1. të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040  datë 04. Qershor 2008 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28.datë:04. Qershor 2008”) dhe nenit 27.pika 1. të Statutit të Komunës së Pejës, 01.Numër:09 - 8103 datë 29. Shtator 2008, Komunës e Pejës –Drejtoria e Financave, me datë: 23 Qershor 2017, benë këtë:

 


PËR MBAJTJEN E TAKIMIT PUBLIK ME QYTETAR – KORNIZA AFATMESME BUXHETORE (KAB)

 

Të nderuar bashkëqytetarë ju njoftojmë se të  MERKURËN me datë: 28 Qershor 2017 në ora 14:00, në Sallën e Kuvendit Komunal Pejë, do të mbahet takim i hapur me Qytetarë, ku të gjithë të interesuarit drejtpërsëdrejti  do të diskutojnë për:

 

                                  KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE - KAB:

                                                                  

Të nderuar bashkëqytetarë pjesëmarrja e Juaj në këtë takim dëshmon përcaktimin tuaj për Demokraci, ku si parakusht kryesorë nënkupton pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në proceset e vendimmarrjes.

 

Ky takim mbahet në përputhje me detyrimet që dalin nga neni 68 pika 1. e Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe nenin 27.pika 1. të  Statutit të Komunës së Pejës.

 

RSS

Sign in