Lajmet   Njoftimet   Njoftim - Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa

Njoftim - Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa - 19 qershor 2017

 Njoftoheni se të  Premten me 23 Qershor 2017 mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF).

Njoftoheni se të  Premten me 23 Qershor 2017 mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF).

Takimi mbahet  në Sallën e Takimeve, Zyra e kryesuesit Dr.Islam Husaj, në ora 10:00.

Në këtë takim do të shqyrtohen  raportet dhe rekomandime të dhëna nga Kryetari i Komunës dhe Drejtorët e Drejtorive të SHCK-al,në bazë të  rendit te ditës.

 

Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore.

Shqyrtimi i kërkesës për aprovimin e këmbimit të pronës komunale me pronën private  të znj.Hajde Alaj, nga Peja  dhe znj.Rushe Berisha, nga Peja, per realizimin e projektit – formësimi dhe zgjerimi i rrugës Jakup Feri, sipas PRRU “Karagaqi” Pejë.

Shqyrtimi i propozimit për shpalljen Absolutisht nulë të Aktvendimit nr.01-363-1212/98 dt.25.08.1988, mbi ndarjen e truallit në shfrytëzim z.Marko (Svetomir) Vuçina, nga Peja.

Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë për Arsim për themelimin e Këshillit Lokal për Punësim.

 

Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët.

 

Takimi i ardhshëm i Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet ne Korrik 2017.

 

 

Zyra  e  Informimit  Publik

Arianit Demaj-shef i zyrës

 

 


RSS

Sign in