Lajmet   Njoftimet   Njoftim - Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa

Njoftim - Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa - 09 shkurt 2018

 Njoftoheni se të Enjten me datë 15 shkurt 2018 mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF).
 

           

Njoftoheni se të Enjten me datë 15 shkurt 2018 mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF).

Takimi mbahet  në Sallën e Takimeve, Zyra e kryesuesit Dr.Islam Husaj, në ora 10:00.

Në këtë takim do të shqyrtohen  raportet dhe rekomandime të dhëna nga Kryetari i Komunës dhe Drejtorët e Drejtorive të SHCK-al,në bazë të  rendit te ditës.

 

-         Shqyrtimi i Kalendarit të takimeve të Komitetit për Politikë e Financa dhe Kuvendit Komunal Pejë, për vitin 2018.

-         Shqyrtimi i Draft – Planit të veprimit për transparencë në Komunën e Pejës, për vitin 2018.

-         Shqyrtimi i propozimit për harmonizimin e Vendimit nr.02/2018 mbi themelimin e KPF-ca me vërejtjet e MAPL-së me rastin e vlerësimit të ligjshmërisë.

-         Shqyrtimi i propozimit për themelimin e Komitetit për Komunitete.

-         Shqyrtimi i Draft – Vendimit mbi harmonizimin e Vendimit Nr.35/2017 për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal, sipas vërejtjeve të paraqitura nga MMPH- dhe MAPL-ja me rastin e vlerësimit të ligjshmërisë.

-         Shqyrtimi i propozimit për formimin e KKSB.

 

-         Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët.

 

Takimi i ardhshëm i Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet ne Mars 2018.

 


RSS

Sign in