Lajmet   Njoftimet   Takimi Publik me Qytetarë - Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB)

Takimi Publik me Qytetarë - Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) - 28 qershor 2017

 Në sallën e Kuvendit Komunal të Pejës është mbajtur takimi i hapur me qytetarë, ku të gjithë të pranishmit patën mundësinë të diskutojnë drejtpërsëdrejti për Kornizën Afatmesme Buxhetore -KAB.
Në sallën e Kuvendit Komunal të Pejës është mbajtur takimi i hapur me qytetarë, ku të gjithë të pranishmit patën mundësinë të diskutojnë drejtpërsëdrejti për Kornizën Afatmesme Buxhetore -KAB.
 
Pjesëmarrja e qytetarëve në këtë takim ka dëshmuar përcaktimin e tyre për Demokraci, ku nënkupton pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në proceset e vendimmarrjes.
 
Ky takim është mbajtur në përputhje me detyrimet që dalin nga neni 68 pika 1 e Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe nenin 27 pika 1 të Statutit të Komunës së Pejës.

RSS

Sign in