Republika e Kosoves

Pejë

Asfalltimi, ndërtimi i trotuarit dhe ndriqimi i rruges te Shkolla e Muzikes në Karagaq

2020/09/15 - 11:46

Forma e aplikacionit: Asfalltimi, ndërtimi i trotuarit dhe ndriqimi i rruges te Shkolla e Muzikes në Karagaq