Republika e Kosoves

Pejë

Asfaltimi dhe ndertimi i kanalit atmosferik i rruges “ Xhemajl Kada” deri ne fshatin Brestovik

2022/09/16 - 8:48

Forma e aplikacionit: Asfaltimi dhe ndertimi i kanalit atmosferik i rruges “ Xhemajl Kada” deri ne fshatin Brestovik