Republika e Kosoves

Pejë

Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2019

2019/01/07 - 3:12

Forma e aplikacionit: Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2019