Republika e Kosoves

Pejë

Detajet e Tenderit

Furnizim me material Hixhenik dhe Ushqimor per nevojat e SHCK-se qe nuk jan pjes te AQP-se
635-22-11129-1-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
13-10-2022
Data e mbylljes së tenderit:
01-11-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-10-13T01:10:00
Vlera e kontratës:
192010 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me material Hixhenik dhe Ushqimor per nevojat e SHCK-se qe nuk jan pjes te AQP-se 192010 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi