Republika e Kosoves

Pejë

Detajet e Tenderit

Pastrimi i objekteve të QKMF-së (QMF dhe AMF) dhe DKA-së (shkollat) në Komunën e Pejës
635-22-11152-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
13-10-2022
Data e mbylljes së tenderit:
02-11-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-10-13T01:10:00
Vlera e kontratës:
42000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Pastrimi i objekteve të QKMF-së (QMF dhe AMF) dhe DKA-së (shkollat) në Komunën e Pejës 42000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi