Republika e Kosoves

Pejë

Detajet e Tenderit

Furnizim me pajisje mjekesore ,dhe aparatura te ndryshme mjekesore ne baze te kerkesave dhe nevojave te QKMF-se dhe njesive te saj LOT 1- Furnizim me pajisje mjekesore LOT 2- Furnizim me pajisje mjekesore dhe aparata te ndryshem
635-22-11396-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
19-10-2022
Data e mbylljes së tenderit:
07-11-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-10-19T01:18:00
Vlera e kontratës:
47550 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
LOT 1- Furnizim me pajisje mjekesore 32700 EUR
LOT 2- Furnizim me pajisje mjekesore dhe aparata te ndryshem 14850 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi