Republika e Kosoves

Pejë

Detajet e Tenderit

Renovimi i Teatrit “Istref Begolli” RITENDER
635-22-11861-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
27-10-2022
Data e mbylljes së tenderit:
15-11-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-10-27T13:03:00
Vlera e kontratës:
271645 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Renovimi i Teatrit “Istref Begolli” RITENDER 271645 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi