Republika e Kosoves

Pejë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë (P.N.P.P.NJ.K) Punë Shtes-
635-22-12327-5-2-5
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-11-2022
Data e mbylljes së tenderit:
08-11-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-11-14T00:26:00
Vlera e kontratës:
34943.13 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Limited
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë (P.N.P.P.NJ.K) Punë Shtes- 34943.13 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi