Republika e Kosoves

Pejë

Detajet e Tenderit

Furnizim me sherbime shtypi per D.K.R.S-në
635-22-12760-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
11-11-2022
Data e mbylljes së tenderit:
16-11-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-11-11T01:13:00
Vlera e kontratës:
9950 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me sherbime shtypi per D.K.R.S-në 9950 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi