The Republic of Kosovo

PejëThe tender Start date Completion date Action
Ndërtimi i palestres në Zahaq RITENDER
635-23-3456-5-1-1
10-04-2023 22-05-2023 Details
Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne Komunen e Pejes LOT 1- Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne fshatin Lutogllave , Nabergjan , Trestenik , dhe Vitomerice LOT 2- Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne fshatin Raushiq , Doberdol, Vragoc, dhe Kerstoc LOT 3- Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne fshatin Loxhe LOT 4- Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne fshatin Bllagaje , nakull dhe Zahaq
635-23-4413-5-2-1
05-05-2023 24-05-2023 Details
Ndertimi i tribunes perendimore ne stadiumin e futbollit ne Vitomirice RITENDER
635-23-3737-5-2-1
19-04-2023 02-05-2023 Details
Rregullimi dhe kubezimi i hapesires te QPS-ses dhe prapa KEDS-it LOT 1 Rregullimi dhe kubezimi i hapesires te QPS-ses dhe pjeset tjera LOT 2 Rregullimi dhe kubezimi i hapesires prapa KEDS-it
635-23-4080-5-2-1
27-04-2023 16-05-2023 Details
Furnizim me pajisje elektrike gjenerator,inventar dhe stabilizator per QKMF-në
635-23-4045-1-2-1
27-04-2023 16-05-2023 Details
Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac LOT 2 Ndertimi i kanalit atmosferik ne fshatin Lubeniq dhe te varrezat e qytetit LOT 3 Ndertimi i kanalit atmosferik ne fshatin Vitomerice dhe Tranzit LOT 4 Ndertimi i argjinaturave te pendat ne fshatrat Vranoc, Zahaq, Gllaviqic , Kotradiq dhe Buqan
635-23-4450-5-2-1
08-05-2023 18-05-2023 Details
Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Lugut të Baranit RITENDER
635-23-2692-5-1-1
27-03-2023 08-05-2023 Details
Digjitalizimi i arkives se shoqates bjeshkatare Gjeravica
635-23-4461-2-3-6
08-05-2023 18-05-2023 Details