Republika e Kosoves

Pejë

Furnizim me filma digjital dhe reagenca për nevojat e QKMF- së RITENDER LOT 1- Furnizimi me rreagenca për nevojat e laboratorit në QKMF LOT 2 – Furnizim me filma digjital për kabinetin e Diagnostikes në QKMF

2020/05/14 - 10:28

Forma e aplikacionit: Furnizim me filma digjital dhe reagenca për nevojat e QKMF- së RITENDER LOT 1- Furnizimi me rreagenca për nevojat e laboratorit në QKMF LOT 2 – Furnizim me filma digjital për kabinetin e Diagnostikes në QKMF