Republika e Kosoves

Pejë

Furnizim me invertor dhe paisje tjera për mbajtjen e autonomis nga rryma për paisjet e rjetit të IT-së

2018/04/16 - 4:04

Forma e aplikacionit: Furnizim me invertor dhe paisje tjera për mbajtjen e autonomis nga rryma për paisjet e rjetit të IT-së