Republika e Kosoves

Pejë

Furnizim me material shpenzues dental , laboratorik për Polikliniken Stomatologjike LOT 1 – Furnizim me material dental dhe laboratorik per nevoja e Pol.Stomatologjike LOT 2 – Furnizim me material shpenzues për njësinë e protetikes

2020/12/30 - 9:33

Forma e aplikacionit: Furnizim me material shpenzues dental , laboratorik për Polikliniken Stomatologjike LOT 1 – Furnizim me material dental dhe laboratorik per nevoja e Pol.Stomatologjike LOT 2 – Furnizim me material shpenzues për njësinë e protetikes