Republika e Kosoves

Pejë

Furnizimi, rregullimi dhe montimi i kamerave të siguris LOT 1 – Furnizimi,montimi dhe rriparimi i kamerave të siguris LOT 2 – Rregullimi i dhomës për montimin e kamerave të siguris

2020/11/19 - 2:31

Forma e aplikacionit: Furnizimi, rregullimi dhe montimi i kamerave të siguris LOT 1 – Furnizimi,montimi dhe rriparimi i kamerave të siguris LOT 2 – Rregullimi i dhomës për montimin e kamerave të siguris