Republika e Kosoves

Pejë

Hartimi i projekteve, kryesore të Q.M.F-së dhe Zyres për regjistrim civilë në Vitomeric, shtëpsi për qendrim ditorë në Pejë, riorganizimi i Q.M.F-së Karagaq dhe ridizajnimi i fasades në ambulanten stomatologjike

2018/06/11 - 8:06

Forma e aplikacionit: Hartimi i projekteve, kryesore të Q.M.F-së dhe Zyres për regjistrim civilë në Vitomeric, shtëpsi për qendrim ditorë në Pejë, riorganizimi i Q.M.F-së Karagaq dhe ridizajnimi i fasades në ambulanten stomatologjike