Republika e Kosoves

Pejë

Kontr.nr 052-Asfaltimi dhe ndertimi i kanalit atmosferik i rruges Xhemajl Kada deri ne fsh Brestovik

2022/09/16 - 8:44

Forma e aplikacionit: Kontr.nr 052-Asfaltimi dhe ndertimi i kanalit atmosferik i rruges Xhemajl Kada deri ne fsh Brestovik