Republika e Kosoves

Pejë

KONTRATA Nr. 029 LOT 3 – Sanimi i rrugës Cufë Nikqi ish (Xheladin Hana)

2019/06/24 - 8:21

Forma e aplikacionit: KONTRATA Nr. 029 LOT 3 – Sanimi i rrugës Cufë Nikqi ish (Xheladin Hana)