Republika e Kosoves

Pejë

Kontrata-nr. 044 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra

2018/08/09 - 1:32

Forma e aplikacionit: Kontrata-nr. 044 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra