Republika e Kosoves

Pejë

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Vitomericë me numër identifikues: 635-18-6672-5-2-1 dhe nr. i brendshëm 635-18-075-521

2018/11/01 - 3:46

Forma e aplikacionit: Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Vitomericë me numër identifikues: 635-18-6672-5-2-1 dhe nr. i brendshëm 635-18-075-521