Republika e Kosoves

Pejë

Ndërtimi i Argjinaturave te Lumit dhe ndërtimi i pendës devijuese në Dardania III LOT 1 – Ndërtimi i Argjinaturave të Lumit nga Ura e Transitit deri Zahaq

2020/09/15 - 11:47

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i Argjinaturave te Lumit dhe ndërtimi i pendës devijuese në Dardania III LOT 1 – Ndërtimi i Argjinaturave të Lumit nga Ura e Transitit deri Zahaq