Republika e Kosoves

Pejë

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 – Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe

2020/05/19 - 8:38

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 – Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe