Republika e Kosoves

Pejë

Ndërtimi i kanaleve atmosferike në lagjët “Xhemajl Kada dhe Dardania”

2018/06/11 - 8:00

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i kanaleve atmosferike në lagjët “Xhemajl Kada dhe Dardania”