Republika e Kosoves

Pejë

Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në fshatrat ” Zahaq, Ruhot dhe Llugagji” në Komunën e Pejës

2018/05/10 - 4:19

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në fshatrat ” Zahaq, Ruhot dhe Llugagji” në Komunën e Pejës