Republika e Kosoves

Pejë

Ndërtimi i kanalit atmosferik në fshatin Jabllanic e Madhe në Komunën e Pejës

2019/01/14 - 6:10

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i kanalit atmosferik në fshatin Jabllanic e Madhe në Komunën e Pejës