Republika e Kosoves

Pejë

DEBAT PUBLIK

2018/07/11 - 11:18

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Komuna e Pejës në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, organizojnë:

 

D E B A T    P U B L I K

 

Për Raportin e vlerësimit të  ndikimit në mjedis për asfaltimin e  rrugës

Pejë – Lumbardh- Milishevc, në Komunën e Pejës.

 

Njoftohet  publiku dhe banorët e interesuar se Komuna e Pejës, në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të organizojnë  debat publik për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për asfaltimin e  rrugës  Pejë – Lumbardh- Milishevc, Komuna e Pejës.

 

Debati mbahet ditën e Prëmte më datën  03.08. 2018 në ora 11:00, në Sallën e Asamblesë Komunale në Pejë.

 

 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.